Μάρτιος , 2024

αρθρογραφία

Νέμεση διά της ατίμωσης

  • 1 Μαρτίου 2024

Κάθε απόπειρα ανασυγκρότησης προϋποθέτει μια διεξοδική συλλογική αυτοκριτική συζήτηση που να μετουσιώνει τη συντριπτική αποτυχία σε πολύτιμη γνώση.

Load more
Loading...
No More Posts