Οκτώβριος , 2013

βίντεο

1ο συνέδριο για την Ψηφιακή Δημοκρατία

  • 2 Οκτωβρίου 2013

Η επιρροή των νέων τεχνολογιών, της πληροφορίας και της επικοινωνίας στη διαμόρφωση και την άσκηση πολιτικής.

Load more
Loading...
No More Posts