1ο συνέδριο για την Ψηφιακή Δημοκρατία

  • 2 Οκτωβρίου 2013 |

Το 1ο συνέδριο για την Ψηφιακή Δημοκρατία, στο Κτίριο της Παλιάς Βουλής.

Θέματα: Νέα Μέσα & Πολιτική, Ψηφιακά Δίκτυα & Κινήσεις Πολιτών, Αξιοπιστία & Διαφάνεια στην Δημόσιας Διοίκησης, Νέα Μέσα & Πολιτικός Λόγος.

Τίτλος παρέμβασης: Η επιρροή των νέων τεχνολογιών, της πληροφορίας και της επικοινωνίας στη διαμόρφωση και την άσκηση πολιτικής


Πηγή: null