Μάιος , 2024

αρθρογραφία

Μια υπέροχη ευκαιρία

  • 3 Μαΐου 2024

Μια κριτική αποτίμηση της 30ετούς εξέλιξης της κομματικής οργάνωσης του ΣΥΝ και του ΣΥΡΙΖΑ, με στόχο η συλλογική τραυματική εμπειρία να μετουσιωθεί σε πολύτιμη γνώση για το μέλλον.

Load more
Loading...
No More Posts