Συνέντευξη στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΑ, για την αγωγή της ΟΝΕΧ ενάντια στο ΠΠΠΣ

  • 2 Μαρτίου 2021 |

Το καλοκαίρι του 2020 ιδρύσαμε το Παρατηρητήριο Ποιότητας Περιβάλλοντος Σύρου, με στόχο να παρεμβαίνουμε για όλα τα περιβαλλοντικά ζητήματα του νησιού, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας του Νεωρίου. Μετά από έρευνα της Aegean Rebreath, η οποία εντόπισε στον πυθμένα του λιμανιού ποσότητες τοξικών βαρέων μετάλλων σε τιμή πενταπλάσια του ανώτατου αποδεκτού ορίου, απευθύναμε ερώτημα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, αναζητώντας πληροφορίες σχετικά με τις πιθανές πηγές ρύπανσης. Σε απάντηση αυτού του εγγράφου, λάβαμε από την ΟΝΕΧ εξώδικο και στη συνέχεια αγωγή, με την οποία μας ζητά αποζημίωση €1.000.000 (!) για συκοφαντική δυσφήμιση, ηθική βλάβη και διαφυγόντα κέρδη όχι για κάτι που είπαμε, αλλά για κάτι που ρωτήσαμε!

Για όλα τα παραπάνω κουβεντιάσαμε με τον Γιώργο Παπαζαχαρίου, στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΑ, στην εκπομπή του “Vega, Deneb, Altair”:


Πηγή: Πρώτο Πρόγραμμα